Ochrana osobných údajov

Informácie za účelom spracovania osobných údajov na webstránke beg-slovakia.sk .

Vážený klient dovoľujem si Vás požiadať o udelenie súhlasu zo spracovaním osobných údajov podľa európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Prečítate si prosím podrobnejšie nasledujúci text a potvrďte.

Ako dotknutá osoba súhlasím, aby prevádzkovateľ (BEG SLOVAKIA, s.r.o., Klenová 20, 83101 Bratislava ) webstránka beg-regaly.sk zapracoval moje osobné údaje v rozsahu:

  • Meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého sprístupňujem.

Účelom zberu týchto osobných údajov je tvorba podania a jeho odoslania.

Na webstránke beg-regaly.sk sa nevyužívajú osobné údaje na štatistické účely o registrovaných dotknutých osobách. Pre potreby plnenia účelu zhromažďujeme tieto osobné údaje: meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého pristupuje (povinne). Tieto osobné údaje získavame priamo od každého používateľa webstránky beg-regaly.sk na základe vyjadreného súhlasu.

Webstránka beg-regaly.sk nie je určená pre deti mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané z našich databáz. V prípade ak rodič alebo zákonný zástupca bude mať podozrenie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje, môžete nás kontaktovať na info@beg.sk.

Webstránka beg-slovakia.sk je podporovaná externou spoločnosťou (1. Webkaprevas.sk - Barbora Klimeková 2. Webnode AG), pričom Táto spoločnosť má v prípade udalosti (poruchy) na IS prístup k všetkým dátam (teda aj Vašim osobným údajom) spravovaných na webstránke beg-slovakia.sk. Vaše osobné údaje niesú prenášané do iných informačných systémoch a sú evidované iba na webstránke beg-slovakia.sk . Doba uchovania Vašich osobných údajov je iba po dobu nevyhnutnú pre vybavenia žiadosti, pričom vytvorené záznamy žiadosti sú uchovávané v zmysle platného zákona o archívoch a registratúrach.

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • Požadovať prístup k Vašim osobným údajom
  • V prípade chyby vo vašich osobných údajov, žiadať o ich úpravu,
  • Požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Namietať zo spracúvaním osobných údajov
  • Požadovať prenosnosť osobných údajov - osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte.
  • Podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu (kontaktné údaje dozorného orgánu)

Vaše požiadavky zasielajte na adresu info@beg.sk.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, nebude možné využívať formuláre webstránky beg-slovakia.sk a tak odoslať žiadosti prostredníctvom formulárov.

V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov z webstránky beg-slovakia.sk. Túto možnosť máte odoslaním požiadavky na výmaz (adresa: info@beg.sk ). Vymazanie osobných údajov je už nevratné.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne týchto pravidiel a ich použitie, kontaktujte nás na info@beg.sk .